Неизбежна плата…

Неизбежна плата, 
Как ни отводи, 
Я стою, распята, 
На твоей груди. 

За года и вещи,
Тыщи лиц и сцен
Предыдущих женщин
Отдаю процент. 

 

Автор: Наталия Харко

Разделитель
Впечатления